Zuckermandel

Projekt zelene novej obytnej a administratívnej štvrte v Bratislave. Projek je lokalizovaný priamo na úpätí hradného brala. Návrh vegetačných prvkov a koncepčný návrh riešenia obytných vnútroblokov v rámci tvarového a funkčného riešenia spevnených plôch a mobiliáru.