Urban ET Rača

V rámci jedinečného mestského festivalu UrbanE.T. v bratislavskej Rači sme realizovali mestské zásahy ako INDEX ZA*OVNENIA, URBÁNNE KADERNÍCTVO a DOČASNÚ CYKLOTRASU.

During the unique city festival called UrbanE.T. in Bratislava we realized space improvements as Index of Dog droppings, Urbain haircuts, and Temporary cycleway.