Terasa Karloveské Rameno

 Terasa súkromného bytu v Bratislave.