Park na Račianskom mýte

2ka krajinní architekti pod vedením Ivany a Petra Pasečných a Igora Marka z Marko & Placemakers prostredníctvom dotazníkového prieskumu naštartovali proces integrácie obyvateľov do rozhodovania o území. Víťazná štúdia je úplným začiatkom, jedná sa o víziu, ktorá ešte nie je založená na reálnom projekte. Podstatou víťazného konceptu je zachovať to, čo je a transformovať to, čo bolo s tým, že čas ukáže. Park má byť spoločnou spoločenskou hodnotou, jednoduchý, čistý a prístupný aj pre ľudí so špeciálnymi požiadavkami na priestor. Nadväzovať má na autormi predstavenú širšiu koncepciu verejných priestorov Bratislavy. Dôležitá pre náš tím bola a je integrita. Súťaž a jej ďalšie smerovanie je proces, je treba sa pozrieť na to, čo je reálne v parku, čo sa dá urobiť teraz a čo sa dá odložiť na neskôr. Sme dizajnéri, ale i manažéri a máme pocit, že sa veci týkajúce verejných priestorov môžu uskutočňovať a plánovať otvoreným spôsobom. Budujeme proces nastavenia dôvery s verejnosťou, nerobíme nič pre seba, ale pre užívateľov parku. Sme ešte len na začiatku, je treba sa pozrieť na veci, ktoré v parku sú a preto ďalší priebeh procesu musí byť vykomunikovaný profesionálne a otvorene. Zaujíma nás proces, nie produkt, produkt je irelevantný, ak proces neprebehne. Tešíme z sa z úspechu a veríme, že konečný dizajn bude v súlade s tým, čo sme navrhli. Vylepšujeme fungujúce veci v parku, ale sústredíme sa i na novonavrhnuté ,,lahôdky’’. Súťaž je len začiatok, návrh impulz, či stimul, je treba sa zamerať na komunikáciu s verejnosťou, s ľuďmi. Toto je len začiatok procesu a návrh sa bude vyvíjať. Nadišiel čas sústrediť sa na pozitívne veci.

 

2ka landscape architects led by Ivan and Peter Pasečná nad Igor Marko from Marko & Placemakers through a questionnaire survey started a process of integration of citizens. The essence of the design is to preserve what is on the place and transform it. Park should shared its social value, to be simple, clean and accessible for people with special space requirements. The authors build a wider concept of the public spaces Bratislava.