Záhrada Malacky

Rekonštrukcia záhrady rodinného domu v Malackách. Existujúci, pomerne lineárny pozemok sme hmotovo rozdelili priečnymi funkčnými plochami a získali sme tak opticky ucelenejšie priestory záhrady, ktoré lepšie využívajú samotnú plochu parcely.
Funkčné časti logicky nadväzujú na vstup do záhrady z domu cez terasu záhradného altánku, ktorý priamo komunikuje z veľkým trvalkovým záhonom a spríjemňuje tak pobyt na záhrade, cez otvorenú trávnatú plochu ďalej oddlenú úzkym okrasným záhonom po malú hospodársku časť a záhradu nakoniec uzatvára izolačná výsadba na oddelenie od priľahlej strednej školy.


Design of private garden with vila for private client in Malacky.