Impresionizmus.sk

Návrh a realizácia interiérovej záhrady k výstave Impresionizmus.sk v SNG.

Design and construction of courtyard in Slovak National Gallery for special exabition called – Impresionism.sk.