Detské ihrisko Slávia

Predmetom diela je rekonštrukcia detského ihriska a verejný fitpark v areáli AŠK Slávia v Trnave. Návrh riešenia ihriska a fitparku vychádza z konceptu “detského okruhu – ostrova“, okolo ktorého sa združujú detské aktivity postupne sa rozvíjajúce podľa veku.

DETSKÝ OKRUH

Detský okruh združuje aktivity pre deti, ktoré sa v smere hodinových ručičiek postupne rozvýjajú podľa veku. Okruh začína od oploteného ihriska pre najmenších s hernými prvkami, pieskoviskom či haptickým ihriskom, ktoré slúži na ohmatávanie rôznych štruktúr a povrchov. V strede ihriska je posedenie pre rodičov v tieni stromov. Okruh postupne prechádza ku prvkom určeným prevažne deťom predškolského a školského veku. Ďalej pokračuje s prvkami pre staršie deti a mládež. Ponúka náročnejšie aktivity ako lezeckú sieť, hrádzu, zavesený skateboard iné.

MAGICKÝ OSTROV

Centrálna časť ostrova je venovaná prírode. Návštevníkom slúži ako oddychová zóna so zazelenaným terénom a stromami. Dookola je lemovaná bežeckou detskou dráhou. Vnútorný lem okruhu tvorí žulový chodník. Vďaka jeho nerovnomernému povrchu poslúži mamičkám s kočiarmi pre lepšie uspávanie svojich detí. Ostrov je doplnený vodným prvkom, hmlovými tryskami, ktorý osvieži celý priestor.

FITPARK

Fitpark slúži pre všetkých, ktorí obľubujú aktívny život. Vo fitparku sú umiestnené kineticke aj statické posilňovacie prvky určené pre všetky vekové kategórie. Niektoré z fitness prvkov sú prístupné pre hendikepovaných ľudí.

Zo severnej strany, v blízkosti susednej správcovskej budovy je navrhované ihrisko pre najmenších. Je oplotené nízkym plotom (výška 1000 mm) a osadené hracími prvkami pre najmenších (do 3 rokov). Ďalej tu sú kruhové lavičky pre sedenie mamičiek umiestnené pod existujúcimi stromami. Prevažná časť povrchu v tejto časti bude riešená ako bezpečnostná, dopadová.

Ďalšia časť (smerom na východ, v smere hodinových ručičiek) je určená najmä pre deti predškolského a skorého školského veku – so šmýkalkou, hojdačkami a ďalšími primeranými prvkami. Nasledujú prvky pre staršie deti a mládež, pričom ihrisko plynule prechádza do fitparku – na užšej časti riešenej lokality. V tejto užšej časti je rozmiestnenie fitness prvkov ovplyvnené prítomnosťou podzemných inžinierskych sietí a ich ochrannými pásmami.

V centrálnej časti je ihrisko riešené ako oddychová zóna so zazelenenou terénnou modeláciou – kopcom, vodným prvkom a novovysadenými stromami.

Vodný prvok je navrhovaný ako hmlová tryska nad povrchom z bezpečnostného gumového EPDM. Samotný prvok má okrem funkcie vodného fenoménu ako estetickej zložky parku aj funkciu ochladzovania lokálnej mikroklímy.

Zeleň je v lokalite navrhovaná, principiálne troma typmi – nové stromy v centrálnej časti, kríková zeleň vo forme živého plotu a popínavá zeleň popri stene budovy na severnej strane ihriska. Kríková zeleň vo forme živého plotu má čiastočne funkciu bariéry medzi ihriskom a priľahlým existujúcim chodníkom (cyklisti, bežci, chodci).